Külliyat/Oeuvre (Kitaplar-Books)

Şubat 2007`de çıkan ilk kitabı Beni Bu Dışarıdan Çıkarın 1997-2007 yılları arasında ruhen tecrübe ettiği acı, keder, elem ve ıstırapların beynine yansımasıyla zuhur eden ölüm dürtüsünü yaşam dürtüsüne çevirmek maksadıyla kaleme alınan öykülerden oluşur ve panopticon adlı gözetim ve denetim mekanizmasının bir kitap olarak zuhur edişinin ürünüdür sevgili okur. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya, dışarıdan dışarıya ve içeriden içeriye geçiş noktasında konumlanmış, dışarıyla içerinin birbirine girdiği, içindekilerle dışındakilerin rolleri değiştiği bir kitap ve yazının hayata, hayatın da yazıya nüfuz ettiği o kırılma noktasını kendine mesken tutmuş bir yazma eylemi söz konusudur burada. Panoptik Kitap’ta ne yapacağını bilemez bir vaziyette ve şaşkınlık içerisinde bir o yana bir bu yana savrulan insanın tıpkı bir panopticon içerisine hapsolmuş mahkûmları andıran trajikomik durumu mizahi bir dille kaleme alınmıştır…

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

İkinci kitabı olan Zeno: Filozofun Bir Ölümlü Olarak Portresi‘nde yazar yaratıcılık sürecinde içe dönük infilaklardan medet uman garip bir düşünme biçiminin girdaplarında boğulan bireyin kendi yarattığı labirentte kayboluşunun ve çözümü sevgide bulmak suretiyle yeniden doğuşunun öyküsünü anlatır… Aşkta başarısız olduğu ve hayatta istediği noktadan çok uzakta olduğu için gittikçe nefretle dolmaya başlar Zeno çevresine karşı. Psikoz zuhur etmiş, kahramanımız paranoyak senaryolarla doldurmaya çalışmaktadır hayatındaki boşluğu. O kadar önemsiz hissetmektedir ki Zeno kendisini, ölmek isteyecek noktaya gelmiştir artık. Bu senaryolar ona kendisini önemli hissetirmekte ve ölümü uzak tutmaktadır hayatından. Lakin çok geçmeden yaşayanların da birer ölü olabileceğini, ölümün yalnızca fiziksel ölüm anlamına gelmeyebileceğini idrak edecektir Zeno. Kitap depresyondan psikoza oradan da yeniden doğuşa geçiş sürecini anlattığı için doruk noktasına kahramanımızın psişik intiharıyla ulaşıyor. Alter-ego’sunu yok eden kahramanımız eski benliğini geride bırakıp yeni bir benlikle yeniden doğmaya hazırdır artık…

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Üçüncü kitabı  Fantezi Makinesinde Hakikat Sızıntısı ise ironinin doruklarında gezen teorik bir anlatıdır ve dünyadaki tüm televizyon ekranlarının yanı sıra daha başka ekran mekanizmalarının da bilinmeyen bir sebepten ötürü bir anda beyaza bürünmesi neticesinde gelişen düşündürücü ve bir o kadar da kaygı verici hadiseleri konu alıyor. Tekvin adındaki baş karakterimiz, yazılmış ama henüz yayımlanmamış kitabında tüm bu olanları öngörmüş bir bedbahttır. Televizyonsuz dünyadaki sistem hızlı bir biçimde çökerken, Tekvin de kitabıyla gerçek hayat arasındaki bu kaygı verici benzerliğin kaynağını araştırmak üzere Amsterdam şehrine doğru yola koyulur. Acaba Amsterdam’da neler olmuş, hangi doğaüstü güçler işin içine bit yenikleri serpiştirmiştir?

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

The Life Death Drives claims that the life drive and the death drive are rooted in transcendence, whereas immanent critique requires conscious desiring to produce new modes of being and thinking as yet not conceivable from within the dominant model of projection-introjection mechanism based on identification. The life drive and the death drive, each divided within itself, constitute the two sides of a single projection-introjection mechanism. The book attempts at an affirmative recreation of the concepts of life drive and death drive in the way of turning these concepts from forms of knowledge to modes of being and thinking. As modes of being and thinking, life/death drives emerge as the two components of a dynamic and mobile, as well as critical and speculative apparatus born of and giving birth to a fragile cont(r)act between immanence and transcendence, as well as between affirmation and negation…

It is only in and through a position of non-mortality within and without mortal life at the same time that the exploitation of mortality can be brought into the spotlight. It is only through such a subtraction of the absent presence of death within life that the productive interaction between Deleuze’s transcendental empiricism, Foucault’s bio-politics, Badiou’s theory of infinity, and Kant’s reflective mode of judgement give birth to the immortal subject as the womb of a new thought, a new life, and a new mode of being, free of the exploitation of mortality and engagingly indifferent to this mortal, all too mortal life…

Cabinet of Reading in Rio de Janeiro
This is The Royal Portuguese Cabinet of Reading in Rio de Janeiro… It’s quite amazing that humanity had so many things to say and still does, increasingly so…

One thought on “Külliyat/Oeuvre (Kitaplar-Books)

Add yours

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: