Slavoj Zizek – Liberal çokkültürcülük, eski bir barbarizmi insan yüzüyle maskeliyor

Romanların yani nâm-ı diğer Çingenelerin Fransa'dan sürülmesi liberal medyadan üst düzey politikacılara kadar – ki sırf sol siyasetçilerden ibaret de değillerdi - Avrupa'nın her kesiminden tepki topladı. Ama gelin görün ki ülkeden ihraçları yine de sürdü. Avrupa siyasetinin, buzdağının ancak görünen kısmıdır bunlar. Bir banka yöneticisi olan ve Sosyal Demokratlara yakın olarak bilinen Thilo Sarrazin'in... Continue Reading →

Advertisements

Slavoj Zizek – For Egypt, this is the miracle of Tahrir Square

One cannot but note the "miraculous" nature of the events in Egypt: something has happened that few predicted, violating the experts' opinions, as if the uprising was not simply the result of social causes but the intervention of a mysterious agency that we can call, in a Platonic way, the eternal idea of freedom, justice... Continue Reading →

Slavoj Zizek – Arap devrimci ruhundan neden korkalım ki?

Tunus ve Mısır’daki ayaklanmalarda göze çarpmaması imkansız bir şey Müslüman köktenciliğin bariz bir şekilde yokluğuydu. Halk laik demokratik geleneğin en güzel örneklerinde görüldüğü gibi, yalnızca baskıcı bir rejime, onun yolsuzluklarına ve yoksulluğa karşı ayaklandı ve özgürlük, ve ekonomik umut talep etti. Batılı liberallerin, Arap ülkelerinde gerçek demokratiklik anlayışının sadece dar bir liberal elit kesimle sınırlı... Continue Reading →

Hickman on The Life Death Drives

Here is S.C. Hickman aka Dark Chemistry's rather generous and no less rigorous reading of my doctoral dissertation The Life Death Drives... "Myth is the hidden part of every story, the buried part, the region that is still unexplored because there are as yet no words to enable us to get there."       - Italo Calvino... Continue Reading →

Dark Chemistry > Alien Manifesto: The Interrogation of the Real – Speculations on Realism and Materialism (via Object-Oriented Philosophy)

What we witness in this time is Aldous Huxley’s Brave New World turning into Rave New World. A world in which the well known and the so called lines between mind and body, fantasy and reality, nature and culture, organic and inorganic, life and death, are not just blurred, but have completely disappeared. And yet,... Continue Reading →

Global Anormalleşme ve Ötesi (Aydınlanma, Post-yapısalcılık ve Eleştirel Teori)

Post-yapısalcılık adlı düşünce akımının son otuz yılda deforme olmakla kalmayıp özündeki ideoloji karşıtı duruşa son derece ters düşen bir şekilde yüceltilerek global kapitalizm dedikleri üretim ilişkileri biçiminin elinde şamar oğlanına döndürüldüğünü artık hepimiz biliyoruz. Ünlü Alman düşünürü Karl Marx’ın tarif ettiği biçimiyle kapitalizm, içinde bulunduğumuz şu günlerde çok daha vahşi bir hal almıştır ve karşıtlarını... Continue Reading →

Yokluk Olarak Varlık

Nesnelerin sadece birbirleriyle bağlantıları bağlamında bir anlam kazanmasının şart olmadığını, bilâkis bunun son derece teasadüfi ve tarihsel süreç tarafından koşullandırılmış felsefi bir varsayım olduğunu anladığımda, kendinde-şey’in, yani varlığı hiçbir şeyle ilişki içerisinde olmasına bağlı olmayan, varlığını çevresinden bağımsız ve çevresine kayıtsız bir biçimde sürdürebilen nesnelerin var olabileceğini de anlamış oldum. Zira herhangi bir nesne insandan... Continue Reading →

Life and Death in a Raving New World (via senselogic) + Being Without Thought: The Unconscious and the Critique of Correlationism (via Complete Lies.)

Life and Death in a Raving New World (excerpt from The Life Death Drives) 1. Freud and Einstein In 1931 the International Institute of Intellectual Cooperation invited certain intellectuals to communicate and think about the solutions to the problems facing the world. The First World War was over but the second one was already knocking... Continue Reading →

Ölümlüler, Ölümsüzler ve Spekülatif Realistler

Zamanın Sonu ve Sonsuzluğun Başlangıcı [1]  Güneşin 4.5 yıl içerisinde sönmesi neticesinde dünyamızdaki yaşamın son bulacağı yönündeki spekülasyonların son dakika haberi olarak manşetlere taşındığı o mübarek gecede Dr. Lawgiverz bir yıl önce dünyadaki tüm televizyon ekranlarının bilinmeyen bir sebepten ötürü beyazlara bürünmesinin olası sebepleri üzerine derin düşüncelere dalmıştı. Hatırlanacağı üzere bir kitap önce televizyonları takiben... Continue Reading →

Simon Critchley – To Philosophize Is to Learn How to Die (Video) + Creatureliness and Immortality + Method and Consequences of The Life Death Drives

Creatureliness and Immortality (via Speculative Humbug)  [I now think the opinions expressed here are massively too hasty - this issue of meaning and finitude requires a lot more thought - but I'll leave the original post up anyway.] I've just watched the first episode of this interview with Simon Critchley, and I thought I'd take... Continue Reading →

Video: Slavoj Žižek – Living In The End Times

Slavoj Žižek talks about his new book Living in the End Times in this audience based video filmed at LSE. Related Articles VIDEOS: The Beatniks of Greenwich Village (psychedelichippiemusic.blogspot.com) Interview with Slavoj Zizek: "Neoliberalism is in Crisis" (via Greek Left Review) (cengizerdem.wordpress.com) Slavoj Žižek masterclasses, and Jacques Lacan lecture (via P e r ∙ C r... Continue Reading →

Examined Life (Video)

 "In Examined Life, filmmaker Astra Taylor accompanies some of today’s most influential thinkers on a series of unique excursions through places and spaces that hold particular resonance for them and their ideas. Peter Singer’s thoughts on the ethics of consumption are amplified against the backdrop of Fifth Avenue’s posh boutiques. Slavoj Zizek questions current beliefs... Continue Reading →

Artaud, Deleuze and The Will to Nothingness

I close the eyes of my intelligence, and giving voice to the unformulated within me, I offer myself the sense of having wrested from the unknown something real. I believe in spontaneous conjurations. On the paths along which my blood draws me, it cannot be that one day I will not discover a truth.[1]                     ... Continue Reading →

Fantezi Makinesinde Hakikat Sızıntısı

"Ekranların beyaza büründüğü, görsel imgelerin olmadığı bir dünya…" ~ Kaya Genç ~ Kıbrıslı yazar ve akademisyen Cengiz Erdem, Fantezi Makinesinde Hakikat Sızıntısı adını taşıyan felsefi romanında "televizyonun ve daha başka ekran mekanizmalarının görsel imgelerden yoksun olduğu bir gelecek" kurguluyor… “Her şey dünyada artık televizyon diye bir şey olmadığıyla ilgili, daha doğrusu dünyadaki tüm televizyon ekranlarının bilinmeyen bir sebepten ötürü beyaza... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑