The Affirmative Recreators of Our Times After Finitude

The recent developments in electronic music present us with a good example of how the inorganic has become, at least in sound, more organic than the organic. With the rapid development of sound-producing machines it has become possible to create such sounds that while listening to it one feels like there is a living organism... Continue Reading →

Üç Silahşörler ve Dr. Lawgiverz

Üst Düzey Bir Araştırma Komisyonu’nun ilk icraatı Dr. Lawgiverz’i bulup sistemin temellerini dinamitlemesini engellemek için yargıya havale etmek üzere üç siyasi polis memuru görevlendirmek olur. Üç farklı ülkeden seçilen ve kendi ülkelerinde işlerinin ehli olduklarını ispatlamış bu üç siyasi polisin biri şef, biri müfettiş, diğeri de basit bir çavuştur. Öncelikle üçünün de konuşabildiği ortak bir... Continue Reading →

S w a r m //// I n t e l l i g e n c e – Mixes

Mixes by swarmintelligence

Yokluk Olarak Varlık

Nesnelerin sadece birbirleriyle bağlantıları bağlamında bir anlam kazanmasının şart olmadığını, bilâkis bunun son derece teasadüfi ve tarihsel süreç tarafından koşullandırılmış felsefi bir varsayım olduğunu anladığımda, kendinde-şey’in, yani varlığı hiçbir şeyle ilişki içerisinde olmasına bağlı olmayan, varlığını çevresinden bağımsız ve çevresine kayıtsız bir biçimde sürdürebilen nesnelerin var olabileceğini de anlamış oldum. Zira herhangi bir nesne insandan... Continue Reading →

O Ölümsüz Özne: Deleuze, Badiou – Brassier, Meillassoux

Sonsuzluk özne ile nesne, amaç ile araç, neden ile sonuç arasındaki ilişkinin anlamsızlaşarak ortadan kalktığı, böylece de işte varlıkları birbirleriyle ilişkilerine bağımlı olan bu kavramların bizzat kendilerinin yok olduğu, zaman ile uzam içindeki bir boşluk formunda zuhur eden o malûm içkin dışsallıktır. Özneye içkin aşkınsal bir kavram olan sonsuzluk mevcut-egemen varoluş biçiminde kısa-devre yaratarak mevcut-egemen... Continue Reading →

Alain Badiou – The Communist Hypothesis

         Now, more than ever, one should insist on what Badiou calls the ‘eternal’ Idea of Communism.  - Slavoj Zizek   A new program for the Left after the death of neoliberalism. ‘We know that communism is the right hypothesis. All those who abandon this hypothesis immediately resign themselves to the market economy, to... Continue Reading →

Life and Death in a Raving New World (via senselogic) + Being Without Thought: The Unconscious and the Critique of Correlationism (via Complete Lies.)

Life and Death in a Raving New World (excerpt from The Life Death Drives) 1. Freud and Einstein In 1931 the International Institute of Intellectual Cooperation invited certain intellectuals to communicate and think about the solutions to the problems facing the world. The First World War was over but the second one was already knocking... Continue Reading →

Free Sage Journals (via An und für sich)

I'm a little late on this, but you still have a month left to enjoy unfettered, free access to Sage Journals Online. Good times to be had for all you independent scholar types out there. … Read More via An und für sich Related Articles SAGE Journals Online (online.sagepub.com) Quick links for the last couple... Continue Reading →

Philosophy as Biography by Alain Badiou + Postfelsefe nasıl hadım eder, ya da neden XI. tez tersine çevrilmeli üzerine (via Mutlak Töz)

• Philosophy as Biography • • Alain Badiou • "Nietzsche wrote that a philosophy is always the biography of the philosopher. Maybe a biography of the philosopher by the philosopher himself is a piece of philosophy. So I shall tell you nine stories taken of my private life, with their philosophical morality... The first story... Continue Reading →

Derrida Interview w/Ornette Coleman (via Perverse Egalitarianism)

AUFS links to a conversation between Jacques Derrida and Ornette Colman from the late 90s. Here. Plus, here's another interview with Ornette Coleman: … Read More via Perverse Egalitarianism

LAWRENCE FERLINGHETTI > röportaj – tam metin (via Underground Poetix)

röportaj güzel de, yazı karakterleri o kadar küçük ki okunmuyor... güya wordpress bu hemingway temasını yazarlar için yapmış, okunmak istemeyen yazarlar için yapmış belli ki... her neyse, underground poetix elemanları isteseler bu küçük yazı karakteri sorununa bir çözüm bulurlar aslında ama nedense onlar da bu konuda hiçbir şey yapmıyor... dostça bir uyarı ve öneri olarak... Continue Reading →

Ölümlüler, Ölümsüzler ve Spekülatif Realistler

Zamanın Sonu ve Sonsuzluğun Başlangıcı [1]  Güneşin 4.5 yıl içerisinde sönmesi neticesinde dünyamızdaki yaşamın son bulacağı yönündeki spekülasyonların son dakika haberi olarak manşetlere taşındığı o mübarek gecede Dr. Lawgiverz bir yıl önce dünyadaki tüm televizyon ekranlarının bilinmeyen bir sebepten ötürü beyazlara bürünmesinin olası sebepleri üzerine derin düşüncelere dalmıştı. Hatırlanacağı üzere bir kitap önce televizyonları takiben... Continue Reading →

Deleuze in Context Conference, Dundee

Written by Infinite Thought Deleuze in Context Deleuze in Context Workshop University of Dundee 24 September 2010 11 AM - 6 PM, Carnelly Building, Room 2.20 Supported by School of Humanities and Arts and Humanities Research Institute, University of Dundee Speakers Jeffrey Bell, Southeastern Louisiana University, ‘Between Realism and Anti-Realism: Deleuze and the Spinozist Tradition in... Continue Reading →

İmaj ve Yanılsama: Reklam (via Anticopyright-tr Blog)

Subliminal! 1957 yılında market araştırmacısı James Vicary sinema ekranında çok hızlı bir şekilde parıldayan mesajların insanların gıda üzerinde tercihlerini etkilediğini kanıtlamak amacıyla yaptığı bir araştırmada teskistoskop adı verilen bir cihazla filmlerin arasına ‘coacola iç!’ ‘patlamış mısır ye!’mesajlarını yerleştirdi. Bu mesajlar saniyenin 1/3000’i kadar kısa bir sürede görünüyor ve her 5 saniyede tekrarlanıyordu. Bu filmlerin ardından... Continue Reading →

Interview with James Williams

 James Williams teaches philosophy at the University of Dundee. He has written on French thinker Jean-François Lyotard, Lyotard: Towards a Postmodern Philosophy (Polity), Lyotard and the Political (Routledge) and with Keith Crome The Lyotard Reader and Guide (Edinburgh), on Gilles Deleuze, Gilles Deleuze's Difference and Repetition: a Critical Introduction and Guide (Edinburgh) and The Transversal... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: