Object-Oriented Psychoanalysis and Derridean Deconstruction (#Derridagate)

According to Melanie Klein we all oscillate between the paranoid-schizoid position and the depressive position throughout our lives. This means that none is normal since the world is a place in which all kinds of abnormalities take place all the time and nobody can be a normal person independently of all these abnormalities. One may … Continue reading Object-Oriented Psychoanalysis and Derridean Deconstruction (#Derridagate)

Deconstruction, Psychoanalysis and the Critique of Contemporary Culture

Let us imagine a subject who finds himself in a certain situation which appears to have no escape route; a situation which nails him to a painful existence and brings him closer to extinction with every move he makes. What he needs is Bion’s theory of creative process and the emergence of new thought from … Continue reading Deconstruction, Psychoanalysis and the Critique of Contemporary Culture

Conversation with Meillassoux (via Hyper tiling)

A very interesting conversation between Quentin Meillassoux, Robin McKay and Florian Hecker is available in pdf on the Urbanomic website (where, among other things, an interesting-looking forthcoming book on the philosophy of mathematics is announced). There is a lot of interesting material in it: many topics will sound familiar to those well acquainted with Meillassoux’s … Continue reading Conversation with Meillassoux (via Hyper tiling)

I’ll have to wander all alone – Jacques Derrida on Gilles Deleuze

Too much to say, and I don't have the heart for it today. There is too much to say about what has happened to us here, about what has also happened to me, with the death of Gilles Deleuze, with a death we no doubt feared (knowing him to be so ill), but still, with … Continue reading I’ll have to wander all alone – Jacques Derrida on Gilles Deleuze

Kudurmuş Yeni Dünyada Yaşam ve Ölüm

1. Freud ve Einstein 1931 yılında Uluslararası Entelektüel İş Birliği Enstitüsü birtakım entelektüelleri dünyayı bekleyen sorunların çözümünü düşünmek ve tartışmak amacıyla bir araya gelmeye davet etti. Birinci Dünya Savaşı sonlanmış ama ikincisi kapıya dayanmak üzereydi. Orta Avrupa’daki gelişmeler yaklaşmakta olan felaketin işaretleriydi. Einstein enstitünün iletişime geçtiği entelektüellerden biriydi ve Freud’u da katılımcı olarak enstitüye öneren … Continue reading Kudurmuş Yeni Dünyada Yaşam ve Ölüm

Oyunu Bozmak, Oyunu Kurmak ve Reaktif Nihilistlerin Saçmalıkları

 Aslen Almanya doğumlu olmakla beraber çalışmalarının büyük bir kısmını İngiltere’de yalnızlık içerisinde sürdürmeyi seçen Melanie Klein çocuk psikanalizinin yaratıcısı ve en önemli kuramcısıdır. Freudcu psikanalizden radikal bir kopuş gerçekleştirerek anti-ortodoks, daha doğrusu a-ortodoks, yani durağanlık karşıtı, akışkanlık yanlısı bir duruşu benimseyen ve çocuk gelişimi ve pedagojisi üzerine yaşamı boyunca bıkmadan usanmadan araştırmalar yapan Klein’ın nesne-ilişkileri … Continue reading Oyunu Bozmak, Oyunu Kurmak ve Reaktif Nihilistlerin Saçmalıkları