Ölümlü, Pek Ölümlü: Kitab-ı Nihil ve Postnihilistik Spekülasyonlar

Enceladus

Zamanın uçurumundan ve ötesindeki karanlıktan başka ne görüyorsunuz? – William Shakespeare

Kanlı bir yumurta sarısı. Bir çarşafa yayılan yanmış bir delik. Herkesi açmakla tehdit eden öfkeli bir gül. – May Svvenson

Dipsiz bir uçurumun içine baktığınız zaman, o da sizin içinize bakar. – Friedrich Nietzsche

Baktıkça bakıyorsunuz kendinize, Yetişir! Bu da hiç konuşmayan adam yapıyor sizi. – Edip Cansever

Yazmak mutsuzluğun nedeni değil, sonucudur. – Montaigne

Mutsuzluk dünyanın en komik şeyidir. – Beckett

İşler daha kötüye gidemeyecek hale gelince daha iyiye gitmeye başlar. – Kafka

Ben sahiden Rosie’yim, Ve ben Gerçek Rosie’yim, Bana inansanız iyi olur, Ben çok çok önemliyim. – Maurice Sendak

Bir deliyle başedebilmek için normal rolü yapmanız gerekir.                                            – Herman Hesse

Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı. – Mevlâna

Her gün yeniden doğmalı… – Yunus Emre

Güneş her gün yeni… – Heraclitus

noumenology tumblr_o3sds7fceh1spnyg9o1_500

Bu kitap kurgusu önceden belirlenmiş kurallarla sabitlenmiş ve anlatım tarzı artık klişeleşmiş sıradan bir bilim-kurgu romanı değildir sevgili okur. Zira bu kitabın yazarı ve anlatıcısı, kurdukları ve bozdukları dünya artık neredeyse günün normu hâline gelmiş, sinemalarda gişe rekorları kıran Hollywood’un felâket senaryolarına son derece ters düşen bir biçimde, varlığı mevcut sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel düzene hapseden bir yapı oluşturmaktan ziyade, zaten içinde yaşamakta olduğumuz söz konusu yapıyı bozguna uğratıp daha başka varoluş modlarının mümkün kılınabileceği koşulların nasıl yaratılabileceğini göstermeye yeltenir. Eğer Slavoj Zizek’in de iktibas ettiği üzere, Fredric Jameson’un zikrettiği “dünyanın sonunu hayâl edebiliyoruz ama kapitalizmde en ufak bir değişimi bile tahâyyül edemiyoruz,” sözü akılda tutulursa, bu kitabın güneşi yavaşça söndürmekle yapmaya cüret ve teşebbüs ettiği şeyin daha iyi idrak edileceğini düşünüyoruz, ki o şey kapitalizmin sonunun dünyanın sonu anlamına gelmekten ziyade yepyeni bir olanağın nedeni ve neticesi olduğudur sevgili okur. <More or Less>
Cengiz Erdem's BookCOVERBack

İçindekiler

Kitab-ı Nihil

Kavramsal Persona

Zamanın Sonu ve Sonsuzluğun Başlangıcı

Dr. Lawgiverz’in Özel Hayatı

Geçici Otonom Bölge: Henüz Ölmemiş Ölüler

Kardeş Ruhlar Buluşunca

Yüksek Yerlerdeki Alçak Adamlar

Üç Silahşörler ve Dr. Lawgiverz

Kopernik Devrimi, Aydınlanma, Körlük ve Durumun Vehameti

Ölüm ve Kapitalizm Konferansı

Aklın sınırlarına ve ötesindeki sonsuzluğa yaptığı yolculuklarda Kant hep yalnızdı

Soğuklar ve Savaşlar

Üç Silahşörler’in Akla Zarar B Plânı

Olayın Kazandığı Son Derece Komplike Boyut

Ölümden Öteye Yol Var: Ölümsüzler Ülkesi Agharta

Ölübölge Yazıtı

Karanlıkta Kalmış Bazı Mevzuları Aydınlığa Kavuşturmak Maksadıyla Gerçekleştirdiğimiz Sıradışı Söyleşi

Görseller 1

Diyalektiğin Limitleri ve Fenomenler Dünyasının Ötesi: Olmayan’ın Gölgesinde Postnihilistik Spekülasyonlar

Görseller 2

Postnihilistik Spekülasyonlar

Ölüm Dürtüsünün Ötesinde

Ölümlüler, Ölümsüzler ve Spekülatif Realistler

O Ölümsüz Özne: Deleuze, Badiou – Brassier, Meillassoux

Değişim ve Yaratıcılık Mefhumlarına İlişkin Bazı Aşkınsal Ahkâmlar

Ölümsüzlük Teorisi ve Gilles Deleuze

Transandantal Materyalizm, Diyalektik ve Plastisite (Johnston, Zizek, Malabou)

Dünyanın Gecesi, Hiçten Cüzi

Spekülatif Realizm ve Transandantal Materyalizm: Kant-Hegel-Deleuze-Zizek Dörtgeni İçinden Çıkarak Doğanın Sonsuzluğunun İçkin Olduğu Aşkınsal Bir Anlam Dünyası Yaratan Transandental Materyalizm’in Ölümsüz Öznesi Schelling

Yokluk Olarak Varlık

black-hole

One thought on “Ölümlü, Pek Ölümlü: Kitab-ı Nihil ve Postnihilistik Spekülasyonlar

  1. Pingback: Ölümden Öteye Yol Var: Ölümsüzler Ülkesi Agharta | Senselogic

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s